On mappings whose inverses satisfy the Poletsky inequality

Authors

  • Evgeny Sevost'yanov Zhytomyr Ivan Franko State University
  • Sergei Skvortsov Zhytomyr Ivan Franko State University
Section
Article

Published

2020-02-01

How to Cite

Sevost’yanov, E., & Skvortsov, S. (2020). On mappings whose inverses satisfy the Poletsky inequality. Annales Fennici Mathematici, 45(1), 259–277. https://doi.org/10.5186/aasfm.2020.4520